Kommande händelser

januari 20 2023
Bokslutskommuniké 2022
mars 07 2023
Årsredovisning 2022
april 12 2023
Årsstämma
april 20 2023
Delårsrapport Q1 2023
juli 20 2023
Delårsrapport Q2 2023
oktober 20 2023
Delårsrapport Q3 2023