Pressmeddelanden

Följ våra pressmeddelanden

2021-06-11

Appspotr meddelar att bolaget från och med juni börjar publicera månatliga nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

2021-06-08
Regulatorisk

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har den 4 juni 2021 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 24 juni 2021.

2021-05-31
Regulatorisk

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 31 maj 2021 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-31 - - 2020-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.

2021-05-21

Styrelserna i APTR Warrants AB och Appspotr AB beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

2021-04-28

Branschorganisationen Sponsrings & Eventsverige (SES) väljer Appspotr 3 som plattform för att integrera appar inom upplevelseindustrin i Sverige.

2021-04-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2021 hos Appspotr AB

2021-04-26
Regulatorisk

Styrelsen och verkställande direktör för Appspotr AB (Publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.

2021-04-19
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET 1 JAN 2021 - 31 MAR 2021

2021-03-30

Appspotr lanserar idag ett flertal nya avancerade funktioner i sin plattform Appspotr 3.

1
2
...
24
>>