Lär känna vår ledningsgrupp

Anders Lissåker VD

Utbildning: Chalmers med IT som huvudämne

Erfarenhet: Anders Lissåker är en fristående IT- och managementkonsult. Han är specialiserad inom IT och projektledning samt affärsprocessutveckling. En av Anders senaste uppdrag var som övergripande projektledare för kommersiella system på Polestar. Han är den första investeraren i Appspotr och har varit med i styrelsen i över 10 år. I sin ungdom studerade Anders vid Chalmers tekniska högskola med inriktning på informationsteknologi. Han började sin karriär på VOLVO Car Corp och blev IT-direktör för de globala divisionerna för marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Senare arbetade Anders på Inter IKEA med utvecklingen av IKEAs internationella webbplats, där han ansvarade för strategi, koncept och arkitektur samt upphandling av IT-leverantörer. Innan IKEA arbetade han som senior konsult på IBM Consulting Group. I början av 2000-talet arbetade Anders på SKF som chef för Group IT Strategy and Application Management. Han var även VD för SKF Dataservice AB.

Aktieinnehav: Anders Lissåker äger 111 019 aktier via bolag.

Robin Komulainen CFO

CFO sedan 2019.

Utbildning: Civilekonomexamen Linnéuniversitetet.

Erfarenhet: Robin har mångårig erfarenhet inom redovisning och har drivit redovisningsbyrå i fem år. Flertalet uppdrag som interim CFO i olika branscher. Auktoriserad redovisningskonsult och av Finansinspektionen godkänd för värderingsfunktionen hos Alternativa Investeringsfonder. Civilekonom från Linnéuniversitetet.

Aktieinnehav: Robin Komulainen äger 0 aktier privat.