Lär känna vår ledningsgrupp

Patric Bottne VD

VD sedan 2006.

Utbildning: Officersexamen kaptens grad Försvarsmakten, serieentreprenör.

Erfarenhet: Fd. officer med kaptens grad i Försvarsmakten. Patric har 15 års erfarenhet i olika chefsbefattningar inom Försvarsmakten och i Utlandsstyrkan. Parallellt med sin officerskarriär har Patric bedrivit eget företagande sedan 1991 och slutade i Försvarsmakten 2006. Patric grundade Appspotr 2006 och har sedan starten varit VD för Bolaget. Patric är även verksam som styrelseledamot i ett flertal tillväxtbolag.

Aktieinnehav: Patric Bottne äger 660 000 aktier privat. Han är även delägare i Starbright Sweden AB och Starbright Invest AB som innehar totalt 1 922 047 aktier.

Carsten Sparr VD Appsales Sweden

VD i Appsales Sweden AB sedan 2011.

Utbildning: Gymnasieexamen, serieentreprenör.

Erfarenhet: Entreprenör och grundare av Appsales Sweden AB med 25 års erfarenhet av företagsledande befattningar på senior nivå. Carsten har byggt upp flera framgångsrika större säljorganisationer inom telekommunikation, IT och media, bland annat som försäljningsdirektör för The Phone House och som medlem av the senior management team i Best Buy Europe med 20 000 anställda.

Aktieinnehav: Carsten Sparr äger 786 aktier privat och är delägare i HPC Sales Company AB som innehar totalt 4 934 783 aktier.

Robin Komulainen CFO

CFO sedan 2019.

Utbildning: Civilekonomexamen Linnéuniversitetet.

Erfarenhet: Robin har mångårig erfarenhet inom redovisning och har drivit redovisningsbyrå i fem år. Flertalet uppdrag som interim CFO i olika branscher. Auktoriserad redovisningskonsult och av Finansinspektionen godkänd för värderingsfunktionen hos Alternativa Investeringsfonder. Civilekonom från Linnéuniversitetet.

Aktieinnehav: Robin Komulainen äger 0 aktier privat.