Hitta information från tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 2 augusti 2023

Aktieägarna i Appspotr AB kallades till extra bolagsstämma den 2 augusti 2023 klockan 14.30 i bolagets lokaler på Kämpegatan 6 i Göteborg. 

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsforumlär

Extra bolagsstämma den 2 augusti 2023

Aktieägarna i Appspotr AB kallades till extra bolagsstämma den 2 augusti 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Kämpegatan 6 i Göteborg.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsforumlär
Förslagen justerad bolagsordning 

Extra bolagsstämma den 1 juni 2023

Aktieägarna i Appspotr kallades till extra bolagsstämma den 1 juni 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Kämpegatan 6 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsforumlär
Villkor för Appspotr AB:s teckningsoptioner av serie TO2
Förslagen justerad bolagsordning 
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § ABL
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § ABL

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Appspotr kallades till årsstämma onsdagen den 12 april 2023 klockan 14.00 hos Appspotr AB på Kämpegatan 6 i Göteborg.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Anmälningsformulär
Villkor för teckningsoptioner 2023/2026:1 i Appspotr AB
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut (uppdaterad)
Förslag till ny bolagsordning
Förslag till beslut om personaloptionsprogram
Punkt 15 – Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet och (b) ändring av bolagsordningen
Punkt 16 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
Punkt 17 - Förslag om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Årsstämma 2022

Stämman hölls onsdagen den 25 maj klockan 14.00 på bolagets kontor i Göteborg

Dokument:

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Anmälan
Fullmaktsformulär
Aktieägarnas förslag till beslut
Förslag till personaloptionsprogram
Förslag till utjämningsemission och sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
Förslag till ny bolagsordning
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Förslag om huvudsakliga principer för utseende av valberedning

Årsstämma 2021

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Anmälan och formulär för poströstning
Fullmaktsformulär
Årsredovisning
Aktieägarnas förslag till beslut
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Förslag till ny bolagsordning
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen

Årsstämma den 15 juni 2020

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 30 oktober 2019

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 6 augusti 2018

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 20 oktober 2017

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 16 juni 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma