Valberedning

Valberedningen består av:

  • Peter Wendel såsom ordförande i bolaget
  • Henrik Jerner som representant för Northern CapSek Ventures AB
  • Håkan Johansson som representant för Kattson i Sverige AB
  • Magnus Sonander som representant för MIPE Invest AB