Valberedning

Valberedningen består av:

  • Peter Wendel såsom ordföranden i bolaget
  • Bertil Fredriksson som representant för Northern CapSek Ventures AB
  • Joel Hervén representerar sig själv
  • Viktor Allerby som representant för Sid Holding AB