Information om aktuella bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 2 augusti 2023

Aktieägarna i Appspotr AB kallades till extra bolagsstämma den 2 augusti 2023 klockan 14.30 i bolagets lokaler på Kämpegatan 6 i Göteborg. 

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsforumlär

Extra bolagsstämma den 2 augusti 2023

Aktieägarna i Appspotr AB kallades till extra bolagsstämma den 2 augusti 2023 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Kämpegatan 6 i Göteborg.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsforumlär
Förslagen justerad bolagsordning