Våra ägare

Ägare per 2022-12-30

Namn Antal Kapital och Röster %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 392 039 20,06
Northern Capsek Ventures AB 140 484 7,19
Nordnet Pensionsförsäkring AB 71 487 3,66
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 54 190 2,77
Swedbank Försäkring 51 374 2,36
Joel Hervén 44 064 2,25
Spencer Ventures AB 40 150 2,05
Sid Holding AB 33 825 1,73
Anders Lydén 30 168 1,54
Försäkringsbolaget Skandia 29 982 1,53
Övriga aktieägare 1 066 606 54,57
Totalt 1 954 369 100,00