Våra ägare

Ägare per 2021-12-30

Namn Antal Kapital och Röster %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 36 071 201 18,84
Nordnet Pensionsförsäkring AB 12 944 513 6,76
Northern Capsek Ventures AB* 12 073 850 6,31
Swedbank Försäkring 8 431 174 4,40
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 5 305 796 2,77
Futur Pension 4 021 899 2,10
Sid Holding AB 3 382 427 1,77
Saxo Bank 2 689 538 1,41
Lennart Bergström 2 667 379 1,39
Anders Lydén 2 595 258 1,36
Övriga aktieägare 101 238 851 52,89
Totalt 191 421 886 100,00

*Northern Capsek Ventures AB har lånat ut 700 000 stycken aktier till Mangold Fondkommission som är likviditetsgarant för bolagets aktie på Spotlight Stock Market, se pressmeddelande 2020-02-11.