Våra ägare

Ägare per 2023-03-31

Namn Antal Kapital och Röster %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 406 005 20,77
Northern Capsek Ventures AB 140 484 7,19
Nordnet Pensionsförsäkring AB 68 679 3,51
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 57 190 2,93
Swedbank Försäkring 51 374 2,63
Joel Hervén 44 064 2,25
Spencer Ventures AB 40 150 2,05
Sid Holding AB 33 825 1,73
Alandsbanken  33 420 1,71
Henrik Jönsson 28 975 1,48
Övriga aktieägare 1 050 203 53,75
Totalt 1 954 369 100,00