Våra ägare

Ägare per 2022-06-30

Namn Antal Kapital och Röster %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 372 053 19,44
Northern Capsek Ventures AB 126 692 6,62
Nordnet Pensionsförsäkring AB 98 577 5,15
Swedbank Försäkring 84 314 4,40
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 54 490 2,85
Sid Holding AB 33 825 1,77
Anders Lydén 33 500 1,75
Joel Hervén 31 783 1,66
Försäkringsbolaget Skandia 27 712 1,45
Futur Pension 27 033 1,41
Övriga aktieägare 1 024 240 53,50
Totalt 1 914 219 100,00