Lär känna vår styrelse

Peter Wendel Styrelseordförande

Född 1962, styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: Gymnasieexamen, entreprenör och styrelseproffs.

Erfarenhet: Peter Wendel har lång och gedigen erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och andra delar av tech-branschen. Peter har även stor erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag.

Övriga uppdrag:
Growth Mgmt AB - VD & Styrelseledamot sedan 2017
ISAB Group AB - Styrelseordförande sedan 2018
Klash AB - Styrelsesuppleant sedan 2021
Appsales Sweden AB - Styrelsesuppleant sedan 2020
Hoodin AB - Styrelseordförande sedan 2018
Northern CapSek Ventures AB - Styrelseordförande sedan 2019
PubQ AB - Styrelseordförande sedan 2020
EKAPAIF AB - Styrelseordförande sedan 2019
BDASS Producations AB - Styrelseledamot sedan 2017
APTR warrants AB - Styrelseledamot sedan 2020

Aktieinnehav: Peter Wendel äger 505 aktier privat och 2 054 aktier via det helägda bolaget Growth Mgmt AB samt Northern Capsek Ventures AB som innehar 140 484 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men ej oberoende till större aktieägare.

Anders Lissåker Styrelseledamot

Född 1955, styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Civilingengörsexamen Chalmers Tekniska Högskola.

Erfarenhet: Anders har över 30 års erfarenhet av olika chefsroller inom ICT på några av Sveriges största industriföretag. Anders har bland annat varit IT-chef på Volvo och SKF samt utvecklingschef på Inter IKEA. Anders är i dag verksam som egenkonsult med sitt helägda bolag Lissåker Consulting AB och har uppdrag hos flera av Sverige ledande industriföretag, senast hos Volvo Cars och Polestar.

Övriga uppdrag:
Lissåker Consulting AB - VD & Styrelseledamot sedan 2012
Solivind El Ekonomisk förening - Styrelseledamot sedan 2020

Aktieinnehav: Anders Lissåker äger 22 589 aktier privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt till större aktieägare.

Göran Wolff Styrelseledamot

Född 1955, styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen Göteborgs universitet.

Erfarenhet: Göran har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. Han är även verkställande direktör och ekonomidirektör för Misen Energy sedan 2012. Han har över 30 års erfarenhet av företagsledning inom industrisektorn och har haft en rad uppdrag som ekonomidirektör och controller hos svenska börsnoterade och privatägda företag, senast Geveko, som tidigare var noterat på Nasdaq Stockholm.

Övriga uppdrag:
Misen Energy AB (publ) - Extern VD sedan 2012
Misen Enterprises AB - VD & Styrelseledamot sedan 2016
Capital Oil Resources Sweden AB - VD & Styrelsesuppleant sedan 2016
Fiskhandlarns på Holmen ekonomisk förening - Styrelsesuppleant sedan 2019
Northern CapSek Ventures AB - Styrelseledamot sedan 2020 

Aktieinnehav: Göran Wolff äger 3 209 aktier privat.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt till större aktieägare.

Revisor

Ulf Johansson Längvik Revisor

Vald revisor är Frejs Revisorer AB. Huvudansvarig revisor är Ulf Johansson Längvik,  auktoriserad revisor och medlem i FAR.