Lär känna vår styrelse

Peter Wendel Styrelseordförande

Född 1962, styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: Gymnasieexamen, entreprenör och styrelseproffs.

Erfarenhet: Peter Wendel har lång och gedigen erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och andra delar av tech-branschen. Peter har även stor erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag.

Övriga uppdrag:
Growth Mgmt AB - VD & Styrelseledamot sedan 2017.
ISAB Group AB - Styrelseordförande sedan 2018.
Klash AB - Styrelsesuppleant sedan 2021.
Appsales Sweden AB - Styrelsesuppleant sedan 2020.
Hoodin AB - Styrelseordförande sedan 2018.
Northern CapSek Ventures AB - Styrelseordförande sedan 2019.
PubQ AB - Styrelseordförande sedan 2020.
EKAPAIF AB - Styrelseordförande sedan 2019.
BDASS Producations AB - Styrelseledamot sedan 2017.
APTR warrants AB - Styrelseledamot sedan 2020.

Aktieinnehav: Peter Wendel äger 505 aktier privat och 2 054 aktier via det helägda bolaget Growth Mgmt AB samt Northern Capsek Ventures AB som innehar 140 484 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men ej oberoende till större aktieägare.

Bobby Spencer Styrelseledamot

Född 1985, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Bobby innehar en KY-examen inom Systemutveckling från LBS Master, Varberg

Erfarenhet: Bobby Spencer är en serieentreprenör inom IT som drivit eget bolag sedan 2008 och har erfarenhet av IT-konsultverksamhet på Sri Lanka. Han har också varit involverad i utvecklingen av Appspotrs plattform och är för närvarande CEO för Twire som specialiserar sig på Strategic IT Consulting och Team augmentation. Twire har kontor i både Sverige och Sri Lanka och Bobby har lång erfarenhet av att driva IT-projekt i mångkulturella projektuppsättningar.

Övriga uppdrag:
Spencer Ventures AB, styrelseledamot.
SolidCos Group AB, styrelseledamot.
Min Kalender AB, styrelseledamot.

Aktieinnehav: Bobby äger 40 150 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Hanna Konyi Styrelseledamot

Född 1968, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning på Universitetet i Göteborg, Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, styrelseutbildning Styrelseakademin i Göteborg.

Erfarenhet: Hanna Konyi har en bred operativ erfarenhet från ledande befattningar inom Försäljning, Marknadsföring och Tech i såväl mindre som större bolag. Hanna är idag VD på SmartCraft Sweden AB och har flera års erfarenhet från styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag och bidrar med en generalistkompetens med fördjupning inom tillväxtstrategier, förändringsarbete och ledarskap.

Övriga uppdrag:
SmartCraft Sweden AB - VD.
Bygglet AB - VD.
ProTeria AS - Styrelseledamot sedan 2022.

Aktieinnehav: Hanna Konyi äger inga aktier i AppSpotr.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Håkan Johansson Styrelseledamot

Född 1955, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (1978).

Erfarenhet: Oberoende rådgivare och investerare främst genom egna bolaget Kattson.

Övriga uppdrag:
Valedo Partners Fund II och III- Vice Ordförande augusti 2011, Ordförande 2013.
Valuation Europe AB - Styrelsemedlem 2012, Ordförande 2016.
Nest Capital tidigare Capman Credit medlem Investment Committee maj 2013.
Mantex AB, (Nasdaq noterat ) Styrelsemedlem december 2016.
Cordovan Group AB - Styrelsemedlem 2010, Ordförande 2016.
Adligo AB - Ordförande 2023.
Keyhaven Capital Partners Ltd. Senior Industrial Advisor 2014.
Kattson I Sverige AB (helägt investerings- och rådgivningsbolag).

Aktieinnehav: 115 896 BTU, motsvarande 463 584 aktier och 231 792 teckningsoptioner av serie TO 2, genom Kattson i Sverige AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Ulf Johansson Längvik Revisor

Vald revisor är Frejs Revisorer AB. Huvudansvarig revisor är Ulf Johansson Längvik,  auktoriserad revisor och medlem i FAR.