Lär känna vår styrelse

Peter Wendel Styrelseordförande

Född 1962, styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning: Gymnasieexamen, entreprenör och styrelseproffs.

Erfarenhet: Peter Wendel har lång och gedigen erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och andra delar av tech-branschen. Peter har även stor erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag.

Övriga uppdrag:
Growth Mgmt AB - VD & Styrelseledamot sedan 2017
ISAB Group AB - Styrelseordförande sedan 2018
Klash AB - Styrelsesuppleant sedan 2021
Appsales Sweden AB - Styrelsesuppleant sedan 2020
Hoodin AB - Styrelseordförande sedan 2018
Northern CapSek Ventures AB - Styrelseordförande sedan 2019
PubQ AB - Styrelseordförande sedan 2020
EKAPAIF AB - Styrelseordförande sedan 2019
BDASS Producations AB - Styrelseledamot sedan 2017
APTR warrants AB - Styrelseledamot sedan 2020

Aktieinnehav: Peter Wendel äger 505 aktier privat och 2 054 aktier via det helägda bolaget Growth Mgmt AB samt Northern Capsek Ventures AB som innehar 140 484 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men ej oberoende till större aktieägare.

Emelie Renholm Styrelseledamot

Född 1984, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Redovisning och finansiering på Handelshögskolan i Stockholm, Mode och Marknadsföring Università Bocconi Milano, styrelseutbildning deb.

Erfarenhet: Emelie Renholm har erfarenhet från management consulting (Boston Consulting Group) och har en bred operativ erfarenhet som sträcker sig från ledande befattningar inom Försäljning och Marknadsföring till entreprenörskap med eget varumärke. Emelie är idag VD på Newbody AB och har flera års erfarenhet från styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag och bidrar med en generalistkompetens med fördjupning inom strategi och organisation.

Övriga uppdrag:
Newbody AB - VD
Coco Label AB - Styrelsesuppleant sedan 2023 (tidigare ordförande)
Akceli Holding AB - Grundare, VD & Styrelseledamot
Povigi AB - Grundare, VD och Styrelseledamot

Aktieinnehav: Emelie Renholm äger 268 aktier privat och 4 209 aktier via det helägda bolaget Akceli Holding AB samt 50 304 aktier genom det delägda bolaget (15%) Coco Label AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men ej oberoende till större aktieägare.

Bobby Spencer Styrelseledamot

Född 1985, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Bobby innehar en KY-examen inom Systemutveckling från LBS Master, Varberg

Erfarenhet: Bobby Spencer är en serieentreprenör inom IT som drivit eget bolag sedan 2008 och har erfarenhet av IT-konsultverksamhet på Sri Lanka. Han har också varit involverad i utvecklingen av Appspotrs plattform och är för närvarande CEO för Twire som specialiserar sig på Strategic IT Consulting och Team augmentation. Twire har kontor i både Sverige och Sri Lanka och Bobby har lång erfarenhet av att driva IT-projekt i mångkulturella projektuppsättningar.

Övriga uppdrag:
Spencer Ventures AB, styrelseledamot.
SolidCos Group AB, styrelseledamot.
Min Kalender AB, styrelseledamot.

Aktieinnehav: Bobby äger 40 150 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Hanna Konyi Styrelseledamot

Född 1968, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning på Universitetet i Göteborg, Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, styrelseutbildning Styrelseakademin i Göteborg.

Erfarenhet: Hanna Konyi har en bred operativ erfarenhet från ledande befattningar inom Försäljning, Marknadsföring och Tech i såväl mindre som större bolag. Hanna är idag VD på SmartCraft Sweden AB och har flera års erfarenhet från styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag och bidrar med en generalistkompetens med fördjupning inom tillväxtstrategier, förändringsarbete och ledarskap.

Övriga uppdrag:
SmartCraft Sweden AB - VD
Bygglet AB - VD
ProTeria AS - Styrelseledamot sedan 2022

Aktieinnehav: Hanna Konyi äger inga aktier i AppSpotr.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Ulf Johansson Längvik Revisor

Vald revisor är Frejs Revisorer AB. Huvudansvarig revisor är Ulf Johansson Längvik,  auktoriserad revisor och medlem i FAR.