Lär känna vår styrelse

Bobby Spencer Styrelseledamot

Född 1985, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Bobby innehar en KY-examen inom Systemutveckling från LBS Master, Varberg

Erfarenhet: Bobby Spencer är en serieentreprenör inom IT som drivit eget bolag sedan 2008 och har erfarenhet av IT-konsultverksamhet på Sri Lanka. Han har också varit involverad i utvecklingen av Appspotrs plattform och är för närvarande CEO för Twire som specialiserar sig på Strategic IT Consulting och Team augmentation. Twire har kontor i både Sverige och Sri Lanka och Bobby har lång erfarenhet av att driva IT-projekt i mångkulturella projektuppsättningar.

Övriga uppdrag:
Spencer Ventures AB, styrelseledamot.
SolidCos Group AB, styrelseledamot.
Min Kalender AB, styrelseledamot.

Aktieinnehav: Bobby äger 40 150 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Hanna Konyi Styrelseledamot

Född 1968, styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning: Systemvetenskaplig utbildning på Universitetet i Göteborg, Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, styrelseutbildning Styrelseakademin i Göteborg.

Erfarenhet: Hanna Konyi har en bred operativ erfarenhet från ledande befattningar inom Försäljning, Marknadsföring och Tech i såväl mindre som större bolag. Hanna är idag VD på SmartCraft Sweden AB och har flera års erfarenhet från styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag och bidrar med en generalistkompetens med fördjupning inom tillväxtstrategier, förändringsarbete och ledarskap.

Övriga uppdrag:
SmartCraft Sweden AB - VD.
Bygglet AB - VD.
ProTeria AS - Styrelseledamot sedan 2022.

Aktieinnehav: Hanna Konyi äger inga aktier i AppSpotr.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Magnus Sondander Styrelsesuppleant

Revisor

Ulf Johansson Längvik Revisor

Vald revisor är Frejs Revisorer AB. Huvudansvarig revisor är Ulf Johansson Längvik,  auktoriserad revisor och medlem i FAR.